131223-wejscie-budowe-cwkMarszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, zarząd Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, prezesi konsorcjum firm Best Construction i Karpat Bud, kierownicy budowy oraz inżynier kontraktu uczestniczyli w formalnym przekazaniu placu budowy pod Centrum Wystawienniczo – Kongresowe w podrzeszowskiej Jasionce. Odbyło się ono przed południem 23 grudnia 2013 roku.

Formalne przekazanie placu budowy - podpisanie stosownego protokołu oraz przekazanie dziennika budowy poprzedziło zgłoszenie budowy do powiatowego i wojewódzkiego nadzoru budowlanego, co stało się 20 grudnia br.

30 grudnia 2013 roku wykonawca czyli konsorcjum firm Best Construction i Karpat - Bud rozpoczyna budowę.

Centrum Wystawienniczo – Kongresowe ma kosztować prawie 135 mln złotych. Ponad 64 miliony złotych z tej kwoty pochodzić będzie ze środków unijnych, a 70 mln złotych wyłoży Województwo Podkarpackie ze swojego budżetu.

Centrum Wystawienniczo-Kongresowe podzielone jest na dwie części kongresową (bryła odwróconego stożka) i część wystawienniczą (bryła elipsoidy).

Łączna powierzchnia netto budynku wyniesie 27 552,09 m²; kubatura brutto 203 705,86 m³

W części kongresowej znajdą się dwie sale konferencyjne, restauracja z zapleczem kuchennym, sala bankietowa i kongresowa, szatnia, i inne. W części wystawienniczej znajdzie się przestrzeń wystawowa o powierzchni ponad 7500 m², pomieszczenia biurowe, podziemna przestrzeń parkingowa, pomieszczenia techniczne, i inne.

CWK w założeniach samorządu województwa to również dobre miejsce dla innych instytucji i agend międzynarodowych, nastawionych na rozwój wiedzy, przedsiębiorczości i innowacyjności. Termin zakończenia budowy Centrum i rozliczenia projektu przypada na koniec 2015 r.

Tabela 1. Zestawienie kosztów realizacji inwestycji.

 

Wartości wynikające z zawartej umowy o dofinansowanie projektu z dnia 14.12.2012 r.

Wartości uwzględniające wybór najniższych ofert z przeprowadzonych procedur przetargowych (28.10.2013 r.)

Całkowity koszt projektu

102 080 242,00

134 826 046,46

Koszty kwalifikowalne z Vat

95 088 468,64

128 246 673,10

Koszty niekwalifikowane z Vat

6 991 773,36

6 579 373,36

W tym dofinansowanie EFRR+BP

47 544 234,32

64 123 336,55 (w tym dodatkowe środki tj. 16 579 102)

Wkład własny (woj. podkarpackie)

54 536 007,68

70 702 709,91 (w tym dodatkowe środki tj., 16 166 803)

Aleksandra Gorzelak –Nieduży

Biuro prasowe UMWP