Samorząd Województwa Podkarpackiego

bip27 epuap27 rss27 mowiaca przegladarka ruch sluch

Gospodarka i Transport

Naukowcy dyskutowali o przedsiębiorczości

Michał Mielniczuk
  • 140929-przedsiebiorczoscPrzedsiębiorczość - perspektywą zmian to główny temat ogólnopolskiej konferencji naukowej, której patronował marszałek Władysław Ortyl. Naukowcy z najważniejszych polskich uczelni dyskutowali w hotelu Blue Diamond  w Nowej Wsi k. Rzeszowa 8 i 9 września.

    Konferencja zorganizowana została przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji, fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz Podkarpackie Stowarzyszenie Organizacji i Zarządzania w Rzeszowie. Partnerem konferencji został Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego oraz współfinansującym Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Obok marszałka Władysława Ortyla oraz patronat nad konferencją objął rektora Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszów-Przemyśl prof. Jerzy Posłuszny.

    Zasadniczą przesłanką Konferencji była perspektywa rozwoju organizacji kształtowanej między innymi przez przedsiębiorczość w układzie interdyscyplinarnego dialogu przedstawicieli nauki: nauk o zarządzaniu, nauk prawnych, nauk technicznych oraz nauk o człowieku i kulturze z przedstawicielami praktyki gospodarczej.

    Głos w dyskusji wzięli przedstawiciele wiodących ośrodków naukowych w kraju, a w szczególności: Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego  w Katowicach, Uniwersytetu Łódzkiego, Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania w Katowicach, podkarpackich uczelni wyższych: Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Politechniki Rzeszowskiej oraz przedstawiciele organizacji: Regionalnego Związku Spółdzielni Produkcji Rolnej w Rzeszowie,Spółdzielni Rolników SAN w Łące, A. Baran Sp. Z o.o., Sp. K. w Iwierzycach oraz Massiv-Holz Sp. z o. o. Sp. k. w Sędziszowie Małopolskim, Białowąs Mieczysław. Zakładu Transportu i Budowy Dróg w Jarosławiu   oraz urzędów z Podkarpacia, a w szczególności: Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej,  Podkarpackiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie,  Stowarzyszenia Dolina Lotnicza, Podkarpackiego Stowarzyszenia Organizacji i Zarządzania w Rzeszowie.