Ponad 3 tysiące uczestników z 50 krajów bierze udział w XXVI Forum Ekonomicznym w Krynicy, które potrwa do czwartku. Tematem przewodnim tegorocznej konferencji „Europa w obliczu wyzwań – zjednoczeni czy podzieleni?”. W obradach forum uczestniczy marszałek Władysław Ortyl.
Forum Regionów to jedna z ważniejszych konferencji w programie krynickiej imprezy. Marszałek Władysław Ortyl był wczoraj panelistą podczas dyskusji nt. „Samorządność po polsku. Jak postrzegają nas inni, a jak sami się oceniamy?”. Paneliści zastanawiali się co zrobić, aby zapewnić dalszy rozwój samorządności obywatelskiej? Jak jesteśmy postrzegani przez inne kraje - czy polska reforma samorządowa może stać się wzorem dla innych państw, które stoją przez koniecznością zmiany swojego systemu? W ciekawej dyskusji wzięli także udział: Kazimierz Barczyk wiceprzewodniczący sejmiku woj. małopolskiego, Marcin Kuchciński, członek zarządu woj. warmińskiego-mazurskiego oraz Jadwiga Emilewicz podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju.
Podczas forum marszałek Władysław Ortyl będzie również uczestnikiem konferencji Europa Karpat i Forum Polonijnego, gdzie będzie moderatorem panelu „Aktywność samorządów na arenie międzynarodowej. Współpraca transgraniczna”.
Krynickie forum zwane jest też polskim „Davos”. Przez trzy dni w centrum Krynicy odbędzie się ponad 150 dyskusji panelowych, wykładów i debat. Z punktu widzenia samorządu województwa najistotniejszym wydarzeniem będzie podpisanie umowy przez samorząd województwa podkarpackiego oraz Fundację Instytut Studiów Wschodnich na organizację przez nasze województwo konferencji Forum Europa – Ukraina w styczniu 2017 r.
Forum, które odbywa się już po raz 26. zakończy się w czwartek. Tematy przewodnie dyskusji to m.in. podsumowanie warszawskiego szczytu NATO i pytania o przyszłość UE po Brexicie. Tradycyjnie często poruszanym tematem jest współpraca krajów Grupy Wyszehradzkiej, bieżąca sytuacja na Ukrainie i przyszłość stosunków Polski z Federacją Rosyjską. W ramach tegorocznego Forum zostaną poruszone tematy związane z gospodarką. Goście konferencji będą poszukiwać skutecznych przepisów na rozwiązanie aktualnych wyzwań dla gospodarki światowej, przedyskutują przyszłość strefy euro, ocenią politykę energetyczną państw Europy Środkowej, a także odpowiedzą na pytanie, jak innowacyjne technologie zmieniają świat biznesu?
Wśród gości XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy będą m.in. Komisarz UE ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Vytenis Andriukaitis, Komisarz UE ds. Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu Tibor Navracsics oraz Specjalny Pełnomocnik ds. Wspierania Wolności Wyznaniowej i Światopoglądowej poza UE Ján Figeľ. Swój udział w tegorocznym spotkaniu potwierdzili m.in. Marszałkowie Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – Marek Kuchciński oraz Stanisław Karczewski, a także członkowie Rady Ministrów – Wicepremier, Minister Rozwoju Mateusz Morawiecki, Minister Skarbu Państwa Dawid Jackiewicz, Minister Energii Krzysztof Tchórzewski, Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, oraz Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka. 
Organizatorem Forum Ekonomicznego w Krynicy jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, zaś obrady są przygotowywane we współpracy z ponad 100 partnerami, wśród których znajdują się największe firmy swoich branż.
 
Z Krynicy Tomasz Leyko
Rzecznik prasowy UMWP