160908 krynicaCzwartek był ostatnim dniem Forum Ekonomicznego w Krynicy. Dla Podkarpacia istotne były kwestie poruszane podczas konferencji Europa Karpat oraz Forum Polonijnego. Nie zabrakło też akcentów sportowych.

W ramach Forum Polonijnego, marszałek Władysław Ortyl był moderatorem dyskusji nt. "Aktywność samorządów na arenie międzynarodowej. Współpraca transgraniczna." 

Uczestnicy dyskutowali o dobrych praktykach międzynarodowej współpracy samorządów, uwzględniająca jej transgraniczny wymiar. Wielokrotnie wspominano o Forum Polonii Amerykańskiej, które niedawno odbyło się na Podkarpaciu. Wśród panelistów znaleźli się m.in. Stanisław Folwarczny zastępca burmistrza Czeskiego Cieszyna, Stanisław Karczewski Marszałek Senatu RP,

Wojciech Piech wiceprezydent Nowego Sącza, Tomasz Różniak wiceprezes stowarzyszenia  "Wspólnota Polska".

Z kolei podczas konferencji Europa Karpat Marszałek Sejmu Marek Kuchciński otrzymał z rąk Władysława Ortyla herb województwa podkarpackiego jako podziękowanie za dotychczasową działalność na rzecz rozwoju Karpat i strategii karpackiej.

Forum to okazja do biznesowych i merytorycznych spotkań. Dziś marszałek Władysław Ortyl rozmawiał m.in. z prezesem PLL LOT Rafałem Milczarskim. Na koniec był też akcent sportowy. Marszałek odwiedził stoisko PGNIG Superligi piłki ręcznej. Nie mogło być inaczej skoro trening pokazowy dla uczestników forum prowadzili piłkarze ręczni Stali Mielec

Trzydniowe Forum było niezwykle udane dla Podkarpacia oprócz owocnych rozmów i spotkań marszałek Władysław Ortyl podpisał porozumienie z Zygmuntem Berdychowskim, przewodniczącym Rady Programowej Forum Ekonomicznego w  Krynicy na mocy którego najbliższych pięć edycji Forum Europa – Ukraina odbędzie się na Podkarpaciu. Pierwsze w styczniu 2017 roku w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Jasionce.

 

Z Krynicy Tomasz Leyko
Rzecznik prasowy UMWP