180716 podpisanie

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz minister Transportu i Budownictwa Republiki Słowackiej Arpád Ersek, podpisali dziś w Barwinku umowę o lokalizacji miejsca połączenia drogi S19 z drogą R4 po stronie słowackiej. Dokument ma stworzyć podstawy prawne do wspólnego ustalenia przebiegu szlaków w rejonie przygranicznym. Ministrowie podpisali także umowę o budowie mostu granicznego przez potok Jeleśna w Małopolsce. W wydarzeniu wziął udział marszałek województwa Władysław Ortyl.

Spotkanie przy polsko-słowackiej granicy rozpoczęła wspólna wizyta delegacji w okolicach starego przejścia granicznego Barwinek-Vyšný Komárnik. Następnie przedstawiciele rządów złożyli podpisy pod porozumieniem i wzięli udział w konferencji prasowej. W spotkaniu z mediami uczestniczył marszałek Władysław Ortyl, wicewojewoda Lucyna Podhalicz, szef sejmowej Komisji Infrastruktury – poseł Bogdan Rzońca, poseł Piotr Babinetz. Nie zabrakło lokalnych samorządowców, sejmik województwa reprezentował radny Wojciech Zając. 
 
Minister Adamczyk mówił o współpracy między państwami w zakresie dot. rozbudowy infrastruktury drogowej.
Polska i Słowacja ściśle współpracują przy modernizacji infrastruktury w obszarze wspólnych połączeń transgranicznych. Celem naszych działań jest utworzenie dogodnej i konkurencyjnej oferty przewozowej, zarówno w transporcie drogowym, jak i na kolei. Istotne znaczenie w tym procesie mają: korytarz Bałtyk - Adriatyk, szlak Via Carpatia oraz transgraniczne połączenia kolejowe. Skupiamy się również na innych inwestycjach, o czym świadczą podpisane dziś umowy - mówił w barwinku Andrzej Adamczyk.  

Wtórował mu Arpad Ersek, dodając:
Jestem zaszczycony i zadowolony, że postawiliśmy tę przysłowiową kropkę nad „i”. Rozmawialiśmy już o tych umowach kilkukrotnie przy okazji spotkań u nas czy u państwa. Dzisiaj sfinalizowaliśmy te rozmowy podpisaniem umów, które mam nadzieję będą nam dobrze służyć. Wspominaliśmy o Via Carpatia, która będzie nas łączyć i zapewni nam możliwość transportu i dotarcia do wielu miejsc. To nasza priorytetowa budowa, dlatego tak troszczyliśmy się o finalizację tej umowy. Via Carpatia jest dla nas dobra, gdyż ograniczy migrację zarobkową oraz poprawi bezpieczeństwo na drogach. O to musimy dbać szczególnie, bo potrzebujemy ruchu towarowego. Myślę, że jeszcze nie jeden projekt przed nami - mówił przedstawiciel słowackiego rządu.
Marszałek Ortyl mówił o zaawanswaniu prac przy realizacji S-19 na Podkarpaciu. 
Gratuluję podpisania tego porozumienia oraz wyrażam podziękowania. Ta decyzja to kolejny krok, aby szlak Via Carpatia stał się faktem. Na tym nie poprzestajemy, dbamy o to, aby wszystkie wjazdy i zjazdy na S-19 były czynne. Dzisiaj na Podkarpaciu siedem zjazdów jest już przygotowywanych na moment otwarcia drogi w naszym regionie. Pieniądze na te inwestycje pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego WP, budżetu województwa oraz transgranicznego programu Interreg Polska-Słowacja - powiedział marszałek. 
 
Polska droga ekspresowa S19 oraz słowacka droga ekspresowa R4, stanowią część międzynarodowego szlaku drogowego Via Carpatia. Szlak przebiega obecnie przez 9 państw i liczy ok. 7700 km. W każdym państwie stan jego realizacji jest zróżnicowany, m.in. ze względu na położenie i ukształtowanie geograficzne czy dostępność funduszy unijnych.
Korzyści wynikające z realizacji traktu to m.in. włączenie regionów słabiej rozwiniętych w główny strumień wymiany międzynarodowej i wykorzystanie ich potencjałów rozwojowych. Via Carpatia stworzy także możliwość otwarcia na inne kraje w ramach UE oraz spoza UE, takie jak Turcja, Ukraina, Białoruś czy kraje Bałkanów Zachodnich.
Budowa odcinka przygranicznego drogi ekspresowej S19 wynika z Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023 (z perspektywą do 2025 r.). Zgodnie z nowelizacją Programu uchwaloną w lipcu 2017 roku budowa odcinka węzeł Babica – Barwinek planowana jest na lata 2021-2025.

Po uroczystości podpisania umów, odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli obu ministerstw w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej w Dukli.

tekst/foto Michał Mielniczuk
Wideo: Sebastian Kieszkowski
BP UMWP