Zakończono przebudowę drogi wojewódzkiej nr 897 na odcinku Tylawa – Daliowa. Za ponad 13 mln zł zmodernizowano fragment o długości niemal 7 kilometrów. Inwestycja jest częścią większego zadania realizowanego w ramach programu INTERREG Polska-Słowacja. W uroczystości oddania przebudowanego odcinka brał udział wicemarszałek Bogdan Romaniuk oraz z-ca Predsedy Kraju Preszowskiego Jozef Lukáč.  

W uroczystości wziął udział także poseł Bogdan Rzońca oraz reprezentanci sejmiku województwa: wiceprzewodnicząca Dorota Chilik oraz radny Wojciech Zając.

Odpowiedzialny w zarządzie za infrastrukturę i transport – wicemarszałek Bogdan Romaniuk chwalił współpracę przygranicznych regionów.

- To ważny odcinek najdłuższej drogi wojewódzkiej w naszym regionie. Ważny dla Powiatu Krośnieńskiego, ważny dla Gminy Dukla i Gminy Jaśliska. Jest to także droga o szczególnym charakterze, która łączy przygraniczne regiony Polski i Słowacji. Stanowi ona jednocześnie przykład dobrej współpracy między naszymi regionami – powiedział wicemarszałek.

Artur Harc – dyr. Dep. Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, mówił o oszczędnościach wygenerowanych w trackie realizacji zadania.

- Projekt udowodnił, że pomimo różnic prawnych i administracyjnych wiele można osiągnąć jeżeli jest wola współpracy. Ten projekt może być wizytówką programu Interreg, został zrealizowany terminowo, prawidłowo pod względem formalnym, dodatkowo wygenerował oszczędności przekraczające 1,5 mln euro – powiedział Artur Harc.

Szef sejmowej Komisji Infrastruktury – poseł Bogdan Rzońca mówił o zaangażowaniu wielu instytucji w realizację projektu.

- Wykonanie takiego projektu nie jest łatwe. Potrzeba do tego wiele wysiłku, zaangażowania wielu osób oraz instytucji. Jeżeli takie projekty się udają, to jest to wynik dobrej współpracy na płaszczyznach parlamentów obu państw, Parlamentu Europejskiego oraz w ramach grupy V4 – powiedział poseł Rzońca.

Zadanie zrealizowane przez Województwo Podkarpackie obejmowało przebudowę drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa – Komańcza – Radoszyce – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate – Granica Państwa na odcinku od miejscowości Tylawa (skrzyżowanie z DK 19) do miejscowości Daliowa.

Zakres robót obejmował przebudowę istniejącej konstrukcji drogi wraz z wykonaniem poszerzeń oraz robót towarzyszących dotyczących pozostałego wyposażenia drogi znajdującego się w zakresie inwestycji, m.in. przebudowę zjazdów, przebudowę i korektę geometrii skrzyżowań, poprawę odwodnienia drogi oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
 
Inwestycja była realizowana w ramach projektu pn. „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy miastami Snina – Medzilaborce – Krosno”, który obejmował po stronie polskiej teren podregionu krośnieńskiego (powiat krośnieński, gminy Dukla i Jaśliska) oraz po stronie słowackiej teren Preszowskiego Kraju Samorządowego. Projekt ma na celu poprawę połączenia przedmiotowego obszaru z siecią TEN-T. Po stronie polskiej doprowadzi do poprawy dostępności do drogi ekspresowej S19 oraz autostrady A4. W efekcie wykorzystania przejścia drogowego Radoszyce – Palota możliwy będzie szybszy dojazd z okolic węzła Medzilaborce poprzez drogę wojewódzką nr 897 do drogi krajowej nr 19 i dalej do węzła S19 i A4 w Rzeszowie. Z kolei po stronie słowackiej realizacja projektu przyczyni się do poprawy połączenia komunikacyjnego z Karpat Wschodnich do słowackiego korytarza TEN-T w zakresie dostępu do E371.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa – Komańcza – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate

– Granica Państwa na odcinku Tylawa – Daliowa

Partner Wiodący: Preszowski Kraj Samorządowy / Prešovský samosprávny kraj

Partner Projektu: Województwo Podkarpackie

Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o.

Całkowita wartość Projektu: 7 026 016,36 EUR

Wartość dofinansowania z EFRR: 5 972 113,89 EUR

Wartość robót budowlanych: 13 313 463,95 zł

 

Michał Mielniczuk

Inf. Prasowa: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Fot. Michał Mielniczuk

Wideo: Sebastian Kieszkowski

Biuro Prasowe UMWP