Ruszyła budowa obwodnicy Kolbuszowej i Weryni. Dziś, tj. 9 sierpnia rozpoczęto oficjalnie to ważne dla mieszkańców zadanie. Było wbicie „pierwszej łopaty” oraz wystąpienia zaproszonych gości.

W rozpoczęciu budowy uczestniczyli parlamentarzyści, wojewoda, radna województwa, samorządowcy, przedstawiciele wykonawcy, dyrektor PZDW oraz mieszkańcy Kolbuszowej. Samorząd województwa reprezentowali: wicemarszałek Bogdan Romaniuk oraz przewodniczący sejmiku Jerzy Cypryś.

Województwo podkarpackie jest wielkim placem budowy – mówił rozpoczynając uroczystość wicemarszałek Bogdan Romaniuk – A ta inwestycja wpłynie na dostępność komunikacyjną regionu i województwa. Cieszę się, że będzie realizowana – powiedział wicemarszałek dziękując wszystkim osobom, które przyczyniły się do rozpoczęcia budowy drogi obwodowej.

Bardzo dziękuję tym mieszkańcom Kolbuszowej, którzy zrozumieli potrzebę budowy tej bardzo ważnej inwestycji dla powiatu – mówił z kolei poseł Zbigniew Chmielowiec.

Radna sejmiku Ewa Draus powiedziała z kolei, że „To wielki dzień, który sprawia nam radość”, a przemawiający wraz z nią poseł Mieczysław Miazga dodał, że cieszy się, iż mógł uczestniczyć jeszcze jako radny w pracach, kiedy rodził się zamysł budowy tej drogi.

Oficjalne wystąpienia zakończyła wspólna modlitwa i symboliczne wbicie pierwszej łopaty przez zaproszonych gości.

Ponad 6-kilometrowa obwodnica Kolbuszowej i Weryni będzie kontynuacją drogi wojewódzkiej nr 875. Inwestycja, która ma kosztować ponad 52 mln złotych, jest dofinansowana z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie ponad 44 mln złotych. Prawie 8 mln złotych dofinansowania pochodzi z budżetu państwa. Inwestorem jest województwo podkarpackie.

Nowa droga będzie jednojezdniowa, szeroka na 7 metrów (dwa pasy ruchu po 3,5 m każdy). W ramach inwestycji powstanie wiadukt nad torami kolejowymi, most nad rzeką Werynia, rondo i dwa skrzyżowania. Powstaną też drogi dojazdowe, przebudowany zostanie odcinek drogi gminnej, powstaną zjazdy z drogi głównej i tzw. serwisówki.

Obwodnica rozpocznie się na istniejącym skrzyżowaniu drogi krajowej nr 9 z drogą wojewódzką nr 875. Ominie od strony północnej zabudowę Kolbuszowej, szczególnie posesje usytuowane przy ulicy Sokołowskiej. Następnie przetnie linię kolejową Nr 71 Ocice – Rzeszów Główny. Odcinek od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 poprzez wiadukt nad linią kolejową Nr 71 przechodzi przez tereny niezabudowane Kolbuszowej Dolnej. W dalszej części trasa obwodnicy przebiega w kierunku północno – wschodnim omijając kompleks leśny przyległy do Weryni i przecina drogę gminną w miejscowości Zarębki. Dalej biegnie przez tereny niezabudowane wsi Zarębki, omija teren zabudowany miejscowości Werynia i stawy hodowlane. Po ominięciu zabudowy Kolonii Werynia droga nr 875 biegnie wzdłuż granicy gmin Kolbuszowa i Dzikowiec, omijając po stronie północnej miejscowość Rejowiec. Obwodnica zostanie włączona w istniejącą trasę drogi wojewódzkiej przed miejscowością Dzikowiec w rejonie granicy gmin Kolbuszowa i Dzikowiec.

Monika Konopka
Sebastian Kieszkowski
Biuro prasowe UMWP