S19 nasza Via Carpatia pomiędzy Jasionką a Sokołowem Małopolskim będzie drogą dwujezdniową na zasadzie 2+2 - powiedział poseł do Parlamentu Europejskiego Tomasz Poręba w czasie uroczystości podpisania umowy, dzięki której wykonana zostanie koncepcja dobudowy drugiej jezdni S19 na odcinku od Jasionki do Sokołowa Małopolskiego - Północ.

Podpisanie umowy odbyło się w Stobiernej, na MOP-ie przy drodze ekspresowej S19. Uczestniczyli w nim europoseł Tomasz Poręba, członek zarządu województwa Stanisław Kruczek, dyrektor rzeszowskiego oddziału GDDKiA Bogdan Tarnawski oraz przedstawiciele firmy Mosty Katowice – wykonawcy inwestycji.

Obecne zwężenie stanie się drogą dwujezdniową. To zarówno odpowiedź na liczne apele mieszkańców, jak i kwestia podniesienia bezpieczeństwa na drodze – podkreślał europoseł Tomasz Poręba, który od lat zabiega o powstanie tego korytarza transportowego, ważnego dla Polski i Europy Środkowo-Wschodniej.

Via Carpatia jest lokomotywą rozwoju Podkarpacia. To strategiczny dla rozwoju Podkarpacia szlak drogowy. Przebiegająca przez Podkarpacie droga S-19 połączy kraje Morza Bałtyckiego z południową częścią Europy. Powstanie tej drogi napędzi rozwój Podkarpacia – mówił na uroczystości członek zarządu województwa Stanisław Kruczek.

To firma Mosty Katowice przygotuje koncepcję na rozbudowę odcinka S19 Sokołów Młp. Północ – Jasionka. Chodzi o odcinek długości 15 km. Termin opracowania dokumentacji to 18 miesięcy, a będzie ona kosztować niespełna 3 mln złotych.

Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany będzie do wykonania koncepcji programowej, wykonania uzupełniającego rozpoznania geologicznego, opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, a następnie do uzyskania tej decyzji dla rozbudowy drogi ekspresowej S19 na tym odcinku.

 

Aleksandra Gorzelak-Nieduży
Biuro prasowe UMWP