W Pustyni koło Dębicy został oficjalnie oddany do użytku łącznik drogowy, który połączy autostradę A4 ze starą krajową „czwórką” oraz z drogą wojewódzką Dębica – Mielec. Inwestycja zrealizowana przez powiat dębicki otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego oraz z budżetu województwa.

Nowa drogowa inwestycja kosztowała blisko 11 mln złotych. Dofinansowanie ze środków RPO  wynosi ponad 7 mln złotych. Oprócz tego powiat dębicki otrzymał 1,5 mln złotych wsparcia z budżetu województwa podkarpackiego.

Inwestycja polegała na przebudowie drogi powiatowej łączącej Dębicę z węzłem wschodnim autostrady A-4 oraz z drogą wojewódzką. Łączna długość przebudowanych dróg wynosi 2 km. Łącznik uzupełnił braki w sieci drogowej, a powstała inwestycja – jak podkreślali zgodnie uczestnicy uroczystego otwarcia - przełoży się na wzrost płynności ruchu, dostępności do autostrady oraz zwiększy bezpieczeństwo.

W uroczystym otwarciu łącznika uczestniczyli parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciel wojewody, przedstawiciele wykonawcy. Samorząd województwa reprezentował marszałek Władysław Ortyl wraz z radnymi województwa.

To bardzo ważna inwestycja dla powiatu dębickiego. Problemy związane z natężeniem ruchu zostały doraźnie rozwiązane, ale nie jest to rozwiązanie docelowe. Ruch na autostradzie będzie się zwiększał, rozwija się gospodarka, tego ruchu będzie więc coraz więcej. Inwestycja to przykład dobrego montażu finansowego województwa, środków europejskich, powiatu – podkreślał marszałek Władysław Ortyl.

Ten łącznik to bardzo ważne miejsce na mapie drogowej powiatu, bo ruch na drodze z Mielca do Dębicy, w tym miejscu powodował duże utrudnienia, a szczególnie jeżeli chodzi o połączenie z autostradą. Tworzyły się tu korki, było to miejsce niebezpieczne. Wiele było wypadków – mówił Piotr Chęciek starosta dębicki, dziękując samorządowi województwa za wsparcie tej inwestycji.

Sieć drogowa to jeden wspólny organizm i musi wspólnie funkcjonować. Tam gdzie GDDKiA buduje autostrady my staramy się projektować łączniki. Do naszych inwestycji dołączają się samorządy powiatowe i gminne. I o to chodzi, aby dobrze podzielić się pracą i dobrze wykorzystać środki finansowe. To miejsce zawsze było wypadkogenne i mocno obciążone ruchem, więc zmiana typu skrzyżowania powinna pomóc – tłumaczył Piotr Miąso – dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Monika Konopka
Daniel Kozik
Sebastian Kieszkowski
Biuro prasowe UMWP