190927Droga wojewódzka 885 Przemyśl-Hermanowice-granica państwa będzie rozbudowana. W podprzemyskich Malhowicach, tuż przy granicy z Ukrainą, zostały wbite symboliczne pierwsze łopaty, rozpoczynające tę ważną dla powiatu przemyskiego i całego Podkarpacia inwestycję. Droga biegnie z Przemyśla i prowadzi do przyszłego przejścia granicznego z Ukrainą.

Rozbudowie ma zostać poddany niespełna 7-kilometrowy odcinek. Droga zostanie poszerzona do 7 metrów, przebudowane będą dwa znajdujące się na niej mosty i przepusty, rozbudowane zostaną też skrzyżowania z drogami gminnymi i powiatowymi, powstaną chodniki i ścieżki rowerowe, a przy samej granicy droga poszerzy się do kilku pasów pod odprawy na przyszłym przejściu granicznym w Malhowicach – Niżankowicach.

- To niezwykle ważna inwestycja - przede wszystkim dla Przemyśla, oczekiwana od lat, która poprawi nie tylko komunikację i bezpieczeństwo w tej części regionu, ale gdy pojawi się nowe przejście graniczne w Malhowicach, będzie stanowić ważne połączenie z Ukrainy w kierunku Przemyśla i reszty regionu. To impuls, pierwszy ważny krok do ożywienia gospodarczego i turystycznego, które na pewno nastąpi, gdy zacznie funkcjonować przejście – mówił podczas rozpoczęcia inwestycji wicemarszałek Piotr Pilch.

Przedsięwzięcie ma kosztować ok. 32 mln złotych, z czego ponad 28 mln złotych to dofinansowanie unijne z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. Partnerem samorządu województwa podkarpackiego po stronie ukraińskiej jest Lwowska Obwodowa Administracja Państwowa. Roboty ma wykonać firma STRABAG. 

- Największym problemem, takim nierozpoznanym mogą być dla nas badania archeologiczne, gdyż są tutaj dwa stanowiska i zobaczymy jak potoczą się prace. Innych trudności nie przewidujemy – mówił Maciej Łukaszyk z firmy STRABAG.

Droga ma być gotowa pod koniec października przyszłego roku. W 2020 roku, jak zapewniała wicewojewoda Lucyna Podhalicz ma się także zacząć budowa nowego przejścia granicznego.

- Jesteśmy w fazie zakończenia procedur dokumentacyjnych, aktualizowane są kosztorysy dotyczące budowy przejścia i w przyszłym roku mamy już zaplanowane ogłoszenie przetargu, wyłonienie oferenta i rozpoczęcie budowy – mówiła podczas uroczystości wicewojewoda Lucyna Podhalicz.

- Ten projekt, który rozpoczynamy przewiduje docelowo funkcjonowanie przejścia granicznego z Ukrainą, więc odcinek przygraniczny będzie rozbudowany już o dodatkowych pięć pasów ruchu – wyjaśnia Piotr Miąso – dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Głównym celem projektu jest wspieranie transgranicznych procesów rozwojowych na pograniczu Polski i Ukrainy poprzez zwiększenie dostępności transportowej regionu i poprawę infrastruktury drogowej.

 

Monika Konopka

Biuro prasowe UMWP

Fot. Witold Wołczyk