191011 lancutaTunel zastąpi dotychczasowy - mocno obciążony ruchem - jednopoziomowy przejazd w ciągu ul. Podzwierzyniec. Zaplanowano także budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 877. List intencyjny w tej sprawie podpisał dziś marszałek Władysław Ortyl, wicemarszałek Ewa Draus oraz członek zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Piotr Majerczak. Kolejnym krokiem będzie podpisanie umowy na realizację inwestycji.

W uroczystości podpisania listu uczestniczyli: wojewoda Ewa Leniart, europoseł Bogdan Rzońca, poseł Kazimierz Gołojuch, poseł Halina Szydełko, samorządowcy ziemi łańcuckiej oraz mieszkańcy miasta.

Marszałek Władysław Ortyl zwrócił uwagę w Łańcucie na złożoność kłopotów komunikacyjnych miasta.

- Problem tego przejazdu kolejowego uwypuklił się mocno po oddaniu do użytku autostrady A4. Tędy skierowany został strumień pojazdów. Dodatkowo sytuacja skomplikuje się po uruchomieniu Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej. Musimy planować naprzód i wyprzedzać potencjalne kłopoty. Dlatego budowa tunelu ma dla tego miejsca tak wielkie znaczenie - powiedział marszałek Ortyl, dodając – Mamy już przygotowany projekt zjazdu z autostrady, oczywiście po nowym śladzie, który będziemy w następnej kolejności realizować tu w Łańcucie – tak, aby problem komunikacyjny miasta rozwiązać kompleksowo – powiedział marszałek Władysław Ortyl, chwilę przed podpisaniem listu.

O inwestycjach kolejowych na Podkarpaciu mówił poseł do Parlamentu Europejskiego Bogdan Rzońca.

- To jest dobry, kolejowy tydzień dla Podkarpacia. W poniedziałek podpisana została umowa na kolej aglomeracyjną, która zabezpieczy m.in. skomunikowanie kolejowe Rzeszowa z lotniskiem w Jasionce. Dziś przekonaliśmy się na własne oczy jak tu w Łańcucie potrzebne są nowe rozwiązania – mówił.

Radości nie krył poseł ziemi łańcuckiej Kazimierz Gołojuch.

- Na tę chwile czekaliśmy od lat 70-tych. Bezkolizyjny przejazd tu w Łańcucie to jest konieczność. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wsparli mnie w staraniu o przygotowanie i realizację tej inwestycji – powiedział.

Wojewoda Ewa Leniart zwróciła uwagę na ponadlokalny charakter inwestycji.

- Dzięki decyzji marszałka województwa, dzięki decyzji władz PKP PLK wreszcie jesteśmy krok do przodu w przygotowaniu tej ogromnej inwestycji, a jej znaczenie społeczne wykracza daleko poza ramy powiatu łańcuckiego - mówiła wojewoda.

O pieniądzach jakie w Podkarpacie inwestuje PKP PLK, mówił członek zarządu spółki Piotr Majerczak

- Jako spółka PKP PLK jesteśmy w trakcie realizacji największego w historii programu inwestycyjnego. Inwestycje, których wartość przekracza 3 mld zł, są realizowane na terenie województwa podkarpackiego – powiedział.  

Tunel zostanie zbudowany bezpośrednio pod linią kolejową nr 91, nieopodal dotychczasowego przejazdu, w ciągu tzw. „nowego śladu” DW877. Natomiast wiadukt, po którym przebiegnie linia kolejowa będzie miał rozpiętość 19 metrów i szerokość 45 metrów. W ramach nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 877, zaplanowano m.in. budowę dwóch rond. Prace budowlane wymuszą czasowe skanalizowanie potoku Mikośka, dla obsługi pieszych i rowerzystów zaplanowano chodniki oraz ciągi pieszo-rowerowe.

Ostateczną wartość zadania poznamy po otwarciu ofert przetargowych i wycenie nieruchomości niezbędnych do nabycia. Szacuje się, że jej koszt może wynieść nawet 40 mln zł.

 

Michał Mielniczuk
Biuro Prasowe UMWP