log pl skUprzejmie informujemy, że Lider Projektu - Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie, utworzył oficjalną stronę internetową Projektu pn. „Góry bez granic – integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny” znajdującą się pod linkiem:  https://gorybezgranic.pttk.pl

log pl sk    12 października 2019 r. odbył się rajd turystyczny na Podkarpaciu organizowany przez Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie w ramach projektu pn. „Góry bez granic – integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny” nr PLSK.01.01.00-00.0116/17, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

  log pl sk

    log pl sk Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej w Krakowie oraz Klub Slovenských Turistov ustanawili regionalną odznakę turystyczną: Polsko-Słowacka Odznaka Turystyczna Góry bez granic – Hory bez hraníc, zwaną w skrócie PSOT lub odznaka Góry bez granic w ramach realizacji projektu pn. „Góry bez granic – integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny”, nr PLSK.01.01.00-00.0116/17, realizowanego w Programie Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

60713685739a161c1650   Uprzejmie informujemy, że w dniu 12 października 2019r. w ramach projektu „Góry bez granic – integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny” odbędzie się Rajd Turystyczny.