W ramach realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 Zadania polegającego na wsparciu gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji Województwo Podkarpackie podpisało z Instytutem Rozwoju Miast i Regionów umowę na opracowanie 8 artykułów dot. rewitalizacji, które posłużą uporządkowaniu lub zdobyciu wiedzy w istotnych kwestiach dot. procesu rewitalizacji w gminach. Artykuły będą cyklicznie ukazywały się na niniejszej stronie internetowej w okresie realizacji projektu tj. do końca 2021 r. Serdecznie zachęcamy do lektury.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej udostępniło informację dot. podręcznika poświęconego monitorowaniu procesów rozwojowych na poziomie wewnątrzgminnym.

W związku z planowanymi szkoleniami w 2020 r. (III i IV kwartał) została skierowana korespondencja do wszystkich gmin województwa podkarpackiego, również tych które nie mają opracowanego programu rewitalizacji. W szkoleniach oprócz przedstawicieli urzędów gminnych, możliwy jest udział członków Komitetów Rewitalizacji lub innych zespołów zaangażowanych w koordynację programu rewitalizacji danej gminy.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej udostępniło linki do filmów z realizacji projektów w ramach konkursu Modelowa Rewitalizacja Miast i projektów pilotażowych w zakresie rewitalizacji. Łącznie 29 filmów do obejrzenia: 20 projektów modelowych, 3 projekty pilotażowe i 6 filmy tematyczne: dziedzictwo kulturowe, kształtowanie przestrzeni, mieszkalnictwo, ożywienie gospodarcze, partycypacja społeczna i polityka społeczna.

W dniu 10 lutego 2020 r. została podpisana umowa pomiędzy Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej a Województwem Podkarpackim na realizację Zadania polegającego na wsparciu gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji.