Samorząd Województwa Podkarpackiego

bip27 epuap27 rss27 mowiaca przegladarka ruch sluch

Rolnictwo

W dniach 14-15 września w Spale odbyły się Dożynki Prezydenckie

|
KT

70027019 490319728470264 3096613064695349248 nWażnym wydarzeniem pierwszego dnia uroczystości był konkurs na „Najładniejszy wieniec dożynkowy” o nagrodę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W konkursie wzięły udział grupy reprezentujące wszystkie województwa. Konkurs pokazał, jak różnorodny i ciekawy jest polski folklor.

Konkurs „Najbardziej aktywne koło pszczelarskie”

|
Katarzyna Tymuła

Samorząd Województwa Podkarpackiego we współpracy z Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy w Rzeszowie zaprasza Koła Pszczelarzy zrzeszone w WZP,  do wzięcia udziału w konkursie.

Konsultacje projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy

|
Michał Mielniczuk

190827 StopSuszy LogoMinister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zaprasza na półroczne konsultacje społeczne projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS). Potrwają one od 15 sierpnia 2019 r. do 15 lutego 2020 r. i odbędą się w 15 największych polskich miastach. Każdy może zgłosić swoje uwagi. To najważniejszy etap realizowanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie strategicznego projektu Stop suszy!

Podkarpacki Program Odnowy Wsi – pierwsze umowy podpisane

|
Michał Mielniczuk

190725 prowRozpoczął się proces podpisywania umów o przyznanie pomocy w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 - 2020. Pierwsze umowy z wicemarszałkami Ewą Draus i Piotrem Pilchem podpisali wójtowie: Miejsca Piastowego – Dorota Chilik oraz Żurawicy – Tomasz Szeleszczuk.

Uchwała Nr 60/1487/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 lipca 2019 r.

|
Jerzy Tubiak

Uchwała Nr 60/1487/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2019 r., zgodnych z założeniami Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas II”.

Dodatkowe ponad 4,5 mln zł. na tworzenie i utrzymanie miejsc pracy

|
Michał Mielniczuk

190627 lgdSześć Lokalnych Grup Działania z terenu województwa podkarpackiego, które spełniły warunki określone w tzw. umowie ramowej, otrzymało dodatkowe pieniądze na realizację Lokalnych Strategii Rozwoju. Z przedstawicielami spotkał się wicemarszałek Piotr Pilch.

Wojewódzki Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w województwie podkarpackim rozpoczął pracę w nowej kadencji na lata 2019-2023.

|
Jerzy Tubiak

W dniu 10 czerwca 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się konferencja rolnicza podczas której odbyło się powołanie Podkarpackiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego na lata 2019-2023. Przybyłych gości przywitały: Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska oraz Dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu Maria Kozioł. Po wystąpieniach zaproszonych gości przystąpiono do realizacji programu konferencji.

I edycja konkursu pn. „Smaki - Pogranicza” w ramach I Podkarpackiego Festiwalu Kresowych Produktów Tradycyjnych i Regionalnych.

|
Jerzy Tubiak

2019-05-21 Bolestraszyce Smaki Pogranicza

W dniu 19 maja 2019 r. w Bolestraszycach odbyła się I edycja konkursu pn. „Smaki - Pogranicza” w ramach I Podkarpackiego Festiwalu Kresowych Produktów Tradycyjnych i Regionalnych”. Organizatorem wydarzenia był Marszałek Województwa Podkarpackiego, Wójt Gminy Żurawica oraz Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach. Inicjatywa wydarzenia spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony wystawców, których było ponad 100. Oprócz lokalnych producentów produktów tradycyjnych, Stowarzyszeń i Kół Gospodyń Wiejskich w przedsięwzięciu wzięli udział także lokalni rzemieślnicy.