W dniu 2 września 2020 r. w miejscowości Wólka Krowicka odbyły się warsztaty serowarskie dla producentów z woj. podkarpackiego. Warsztaty organizowane były przez Departament Rolnictwa Geodezji i Gospodarki Mieniem. W warsztatach uczestniczył Wicemarszałek Piotr Pilch oraz Dyrektor Departamentu Rolnictwa Geodezji i Gospodarki Mieniem Pani Zofia Kochan wraz z pracownikami Oddziału Wielofunkcyjnego Rozwoju Wsi i Żywności Wysokiej Jakości a także producenci, członkinie KGW z woj Podkarpackiego.
W dniu 22 lipca 2020 r. odbył się Wyjazd Studyjny producentów żywności wysokiej jakości z Województwa Podkarpackiego w którym uczestniczyli Pan Piotr Pilch Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Pani Zofia Kochan Dyrektor Departamentu Rolnictwa Geodezji i Gospodarki Mieniem a także pracownicy Wielofunkcyjnego Oddziału Rozwoju Wsi i Żywności Wysokiej Jakości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. W wyjeździe wzięli udział także przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeń a także producenci żywności wysokiej jakości z województwa podkarpackiego.
W dniu 25 lipca 2020 r. w Dzwonowej (gmina Jodłowa) odbyło się powiatowe Święto Potraw Regionalnych „Jużyna”. Działająca przy Kole Gospodyń Wiejskich Kapela Jodłowianie zapewniła ciekawą oprawę muzyczną całego wydarzenia.
W trakcie spotkania zespół lokalnych aktorów przedstawił obrzęd „JUŻYNA”, ukazujący posiłek żniwiarzy późnym popołudniem w polu.

200804 krus2Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika”.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 września 2020 r.

plakat konkurs krus 160Konkurs dla dzieci rolników na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym dedykowany dzieciom w wieku 11-14 lat.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 sierpnia 2020 r.

podkarpacki_naturalny_wypasUprzejmie informujemy, że Uchwałą Nr 173/3620/20 z dnia 30 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie dokonał wyboru ofert i udzielił dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w  zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2020 r. zgodnych z założeniami Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas II”.

Informujemy, że Samorząd Województwa Podkarpackiego planuje kontynuować w 2020 roku inicjatywę sadzenia drzew miododajnych na terenie województwa podkarpackiego. Zadanie ma przyczynić się m.in. do poprawy bioróżnorodności oraz wpłynąć na wzrost pożytków dla pszczół i innych owadów zapylających.

200617 prowPomoc, która trafiła do kolejnych jedenastu podmiotów z terenu województwa podkarpackiego pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. W rozstrzygniętym niedawno drugim już naborze wniosków do rozdysponowania pozostawała kwota 72 mln zł, a proces aplikowania o środki miał charakter konkursowy. Ostatecznie na liście rankingowej znalazło się 61 beneficjentów.

200616 produkt Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa prowadzą kampanię informacyjną – „Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI”, mającą na celu zwiększanie wiedzy Polaków nt. znaczenia świadomych decyzji zakupowych, zwłaszcza w tak trudnym czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2.