logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

podkarpackie-logo

stop-gmo

 

podkarpacki naturalny wypas

 

leksykon-podkarpackich-smakow-2013
 

ekogala1

 

produkty tradycyjne

 

uchw sejmik2
 
uchw zarzad2
 
rcl-rzdowe-centrum-legislacyjne-160x80a
 
zam-publ

sprawy do

WYDANIE AKTUALNE PPS

pps 17 03

ARCHIWALNE PRZEGLĄDY

przeglad-sterta-160

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Program Operacyjny Rybactwo i Morze

Rolnictwo w regionie

wrota-rolnictwo

131223 wolowina20 grudnia 2013 roku w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale odbyła się konferencja podsumowująca i zamykająca drugi rok realizacji „Programu aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas”.

Gospodarzem konferencji był Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Lucjan Kuźniar. Wzięli w niej udział przedstawiciele świata nauki, instytucji okołorolniczych i instytucji związanych z ochroną przyrody, przedstawiciele  samorządów, stowarzyszeń, które przystąpiły do otwartego konkursu ofert oraz licznie zgromadzeni rolnicy. W swojej wypowiedzi Wicemarszałek Kuźniar zachęcał rolników do jak najliczniejszego udziału w realizacji Programu zapewniając, że dołoży wszelkich starań, aby był on realizowany w przyszłości.

Prezentację Programu Podkarpacki Naturalny Wypas przedstawiła Zofia Kochan Dyrektor Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem. Rolę moderatora debaty pełnił wicedyrektor Departamentu Adam Skiba. Z danych otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jak również
z podsumowania sporządzonego przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego  wynika, iż dzięki realizacji Programu następuje stopniowy wzrost pogłowia zwierząt gospodarskich na terenach, na których jest on realizowany.

Realizacja Programu jest przewidziana na lata 2012-2016. Jak podkreślił  Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Lucjan Kuźniar, aby Program przyniósł oczekiwane efekty musi być realizowany przez dłuższy okres czasu. Jednakże już w drugim roku realizacji jest widoczny zamierzony efekt, który przejawia się coraz większą liczbą wypasanych zwierząt, jak również zwiększeniem terenów łąkowo - pastwiskowych na których prowadzony jest wypas.  Marszałek zwrócił uwagę, iż bardzo ważna jest odpowiednia promocja i rozpowszechnianie informacji wśród podkarpackich rolników i hodowców bydła. 

Konferencja zakończyła się dyskusją podczas której zaproszeni goście przedstawili swoje uwagi i wnioski dotyczące Regulaminu Programu Podkarpacki Naturalny Wypas.

Magdalena Lemik
Aleksandra Gorzelak – Nieduży
UMWP

Statystyka

Odwiedza nas 1416 gości oraz 0 użytkowników.