logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

podkarpackie-logo

Ochrona danych osobowych
 

uchw sejmik2
 
uchw zarzad2
 
rcl-rzdowe-centrum-legislacyjne-160x80a
 
zam-publ

sprawy do

WYDANIE AKTUALNE PPS

pps pazdziernik 160

ARCHIWALNE PRZEGLĄDY

przeglad-sterta-160

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Program Operacyjny Rybactwo i Morze

131121-rpoPrzedstawiciele podkarpackich samorządów, szkół wyższych, instytucji ochrony zdrowia, kultury, organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia biznesu, a także sami przedsiębiorcy wzięli udział w konferencji „Podkarpackie po naszej myśli – stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w 2013 roku", która odbyła się w środę w Urzędzie Marszałkowskim. Konferencję otworzył Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl.

W swoim przemówieniu marszałek zwrócił uwagę, że konferencja jest ważna z uwagi na potrzebę dzielenia się dotychczasowymi doświadczeniami związanymi ze stanem wdrażania RPO oraz przenoszenia dobrych praktyk na przyszłą perspektywę finansową Unii Europejskiej. Mówił też o korzystnie zmieniającej się sytuacji związanej z równoważeniem rozwoju województwa, na co wskazują ostatnie statystyki.

Marszałek wyraził swoje zadowolenie z efektów wdrażania RPO –

„Cieszę się, że konferencja będzie pokazywała dokonania programu regionalnego nie tylko w postaci statystyk, ale przede wszystkim efektów, jakie z tego wynikają, bo najważniejsze dla nas jest to, aby te środki były celnie kierowane do tych wszystkich miejsc, które powodują rozwój i tworzą trwałe miejsca pracy. [...] Walka z bezrobociem musi się dokonywać poprzez tworzenie miejsc pracy nakierowanych na badania i rozwój. Coraz więcej firm z Podkarpacia tworzy właśnie takie miejsca pracy - co jest dla nas zadowalające" – mówił marszałek Władysław Ortyl.

Marszałek zabrał także głos w kwestii przyszłej perspektywy finansowej –

„Przyszła perspektywa finansowa będzie cechowała się trochę innym podejściem niż dotychczas, będzie konieczne przeniesienie w niej środka ciężkości na wspieranie innowacyjności i przedsiębiorczości, na tworzenie miejsc pracy. I tak na przykład zmienią się relacje uczelni wyższych z przedsiębiorcami, którzy to będą decydować o tym, jakie badania będą zlecane uczelniom".

Na konferencji głos zabrała Marta Matczyńska – dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego, która przedstawiła stan wdrażania RPO oraz mówiła o przygotowaniach Województwa Podkarpackiego do nowej perspektywy finansowej UE. Andrzej Regulski z Instytutu Badań Strukturalnych mówił z kolei o tym, jak mądrze wykorzystać środki europejskie dla rozwoju Podkarpacia oraz o dotychczasowych doświadczeniach i szansach w nowej perspektywie.

Od początku wdrażania RPO WP ogłoszono łącznie 70 konkursów w 8 osiach priorytetowych. W ramach przeprowadzonych naborów złożono 4 637 projektów z wnioskowanym dofinansowaniem wynoszącym ponad 6 880 mln PLN. Podpisano 2 188 umów na łączną kwotę dofinansowania z EFRR w wysokości ponad 4 600 mln PLN, co stanowi 93% alokacji EFRR na realizację RPO WP. Do 31 października 2013 roku zakończono realizację 1 488 projektów na łączną kwotę dofinansowania z EFRR w wysokości ponad 2 300 mln PLN, co stanowi z kolei 46% alokacji EFRR na realizację RPO WP. W ramach podpisanych umów beneficjenci deklarują utworzenie 4 401 miejsc pracy.

W ramach RPO WP udzielono dotacji 673 projektom podmiotów gospodarczych, których efektem będzie udostępnienie ponad 1 tysiąc nowych produktów oraz wdrożenie 303 sztuk nowych technologii.

Inwestycje w infrastrukturę na Podkarpaciu prezentują się imponująco, szczególnie na tle innych regionów. Podkarpackie zajmuje pierwsze miejsce wśród województw pod względem długości zmodernizowanych dróg współfinansowanych z RPO. W sumie przebudowanych zostało ponad 882 km dróg gminnych i powiatowych oraz wybudowano blisko 68 km nowych dróg. Zakupiono też 81 jednostek taboru komunikacji miejskiej.

W województwie wybudowano lub zmodernizowano już 433 km sieci wodociągowej, w sumie będzie to ponad 862 km sieci, z której skorzysta ponad 167 tysięcy osób. Na tle innych regionów, na Podkarpaciu odnotowano największy postęp w zakresie budowy i modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej współfinansowanej z RPO. W sumie wybudowanych zostanie ponad 1 547 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 10 oczyszczalni ścieków.

W wyniku realizacji projektów z zakresu infrastruktury przeciwpowodziowej, zostanie wybudowanych lub zmodernizowanych ponad 32 km wałów przeciwpowodziowych, które obejmą ochroną ponad 42 tys. mieszkańców województwa. Koszt tego przedsięwzięcia to ponad 160 mln PLN. Z pieniędzy unijnych zakupiono też 157 wozów pożarniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof.

Obecnie na terenie Podkarpacia realizowanych jest 57 projektów informatycznych na kwotę ponad 260 mln PLN dofinansowanych z EFRR, dzięki którym zostanie uruchomionych aż 878 usług on-line.

Aż 29 obiektów infrastruktury ochrony zdrowia z terenu województwa zostanie przebudowanych dzięki środkom z RPO WP, a 33 instytucje zostaną doposażone w specjalistyczny sprzęt, dzięki któremu zostanie przeprowadzonych ponad 470 tysięcy specjalistycznych badań medycznych rocznie.

W zakresie kultury i turystyki realizowanych jest w ramach RPO WP - 70 projektów na kwotę ponad 145 mln PLN dofinansowania z EFRR. Dzięki temu wsparciem objęto 101 obiektów dziedzictwa kulturowego, a ponad 330 tysięcy osób skorzysta z produktów turystycznych.

Na zakończenie konferencji przyznano nagrody i wyróżnienia w konkursie „Projekty unijne w ujęciu artystycznym" na fotografię, film krótkometrażowy oraz prace plastyczne. Nagrody laureaci odebrali z rąk Marty Matczyńskiej – dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP. Konkurs miał na celu w ciekawy i oryginalny sposób przedstawić projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, pokazać walory nowych inwestycji oraz zmiany w zachowaniu ludzi i ich otoczeniu. Nagrodami w kategorii prace plastyczne były karty upominkowe do sieci księgarni o wartości odpowiednio 500, 350, 200 i 100 zł, a w kategoriach fotografia i film krótkometrażowy, laureaci pierwszych trzech miejsc otrzymali nagrody odpowiednio: 4, 3 i 2 tys. zł, wyróżnienia uhonorowano natomiast kwotą 500 zł. Konkurs był finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP.

Daniel Kozik
Biuro Prasowe

Statystyka

Odwiedza nas 468 gości oraz 0 użytkowników.