140219 cwk

Budowa Centrum Wystawienniczo – Kongresowego w Jasionce postępuje bez przeszkód i nie ma mowy o jakichkolwiek przerwach w pracach czy nadzorze nad inwestycją – podkreślali wspólnie wicemarszałek Lucjan Kuźniar, p.o. prezesa RARR i pełnomocnik do spraw budowy centrum, na konferencji prasowej 19 lutego br., w siedzibie urzędu marszałkowskiego w Rzeszowie. Obawy takie mogły wzbudzić informacje o odstąpieniu przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego od umowy zawartej z firmą Bud - Invent  z Warszawy na nadzorowanie budowy w formie inżyniera kontraktu.

Podjęliśmy decyzję 12 lutego o odstąpieniu od umowy z inżynierem kontraktu. Bezpośrednią przyczyną było podzlecenie usług osobie trzeciej, firmie trzeciej, co było sprzeczne z uprzednio zawartą umową – powiedział na konferencji p.o. prezesa RARR Janusz Fudała.

Zgodnie z zawartym kontraktem po odstąpieniu od umowy RARR naliczył Bud - Inventowi 10 procentową karę umowną. Teraz agencja planuje prowadzić nadzór nad budową własnymi siłami.

Nie ma żadnych opóźnień, prace są realizowane zgodnie z pierwotnym harmonogramem. W chwili obecnej praktycznie zakończyliśmy roboty ziemne, została wylana na większości powierzchni podstawowa płyta, tak zwanego chudego betonu. W tej chwili rozpoczęły się prace w zakresie tworzenia właściwych fundamentów w oparciu o technologie tak zwanej białej wanny. Aurę też mamy łaskawą, ostra zima była tylko 3 tygodnie, więc zawirowania związane z odstąpieniem od umowy w inżynierem kontraktu nie rzutują na terminowość realizowania prac - dodał pełnomocnik do spraw budowy Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Jasionce Witold Słowik.

Ta inwestycja dla zarządu jest kluczowa, jest bardzo ważna. Przywiązujemy do niej ogromną wagę. Chcemy, aby w tym miejscu było serce Parku Naukowo –Technologicznego, tak zostało zaplanowane to centrum . W najbliższym otoczeniu hali odlotów i przylotów, obok inkubatora przedsiębiorczości będzie Centrum Wystawienniczo-Kongresowe – mówił wicemarszałek Lucjan Kuźniar w czasie konferencji  prasowej. Zarząd Województwa Podkarpackiego ma kolejne plany dotyczące zagospodarowania terenów wokół powstającego Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Jasionce.

Lokalizujemy, planujemy parkingi. Niedługo złożymy ofertę na inwestycję w postaci kompleksu gastronomiczno-hotelowego, który jest niezbędny przy takich obiektach. Upatrujemy w tej strefie dużego rozwoju i będzie to wizytówką nie tylko Podkarpacia - dodał wicemarszałek Kuźniar.

Umowa na budowę Centrum Wystawienniczo –Kongresowego w podrzeszowskiej Jasionce została podpisana 19 grudnia 2013 roku. Centrum kosztować będzie prawie 135 mln złotych, ponad 64 miliony złotych z tej kwoty pochodzić będzie ze środków unijnych, a kolejne 70 mln wyłoży Województwo Podkarpackie ze swojego budżetu. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm Best Construction oraz Karpat – Bud.
 

Aleksandra Gorzelak –Nieduży
Fot. Sebastian Kieszkowski
Biuro prasowe UMWP