Samorząd Województwa Podkarpackiego

bip27 epuap27 rss27 mowiaca przegladarka ruch sluch

[VIDEO] Kontrakt Terytorialny dla Podkarpacia podpisany!

Sebastian Kieszkowski

Marszałek Władysław Ortyl, wicemarszałek Wojciech Buczak w imieniu samorządu województwa oraz wiceminister Zbigniew Rynasiewicz ze strony rządu podpisali 12 grudnia Kontrakt Terytorialny dla Województwa Podkarpackiego. Dokument został uzgodniony przez obie strony w trakcie procesu negocjacji.

Jest to niezmiernie ważny instrument w realizacji polityki rozwoju kraju i województwa podkarpackiego. Nie obyło się bez burzliwych dyskusji i spotkań w tej sprawie, ale tak już jest w przypadku dużych pieniędzy i ważnych spraw. Chciałem podziękować panu ministrowi Rynasiewiczowi za pomoc i wsparcie w trakcie negocjacji kontraktu. Czeka nas jeszcze bardzo dużo pracy przy kontrakcie, bo ma on na razie charakter ramowy i wyznacza obszary do inwestowania. Mamy świadomość, że ten dokument będzie w kolejnych latach podlegał renegocjajom i uzupełnieniom, w zależności od tego, jak będą się pojawiały różne źródła finansowania. Ale dziś jest ważny dzień i cieszymy się z faktu podpisana kontraktu – powiedział tuz przed podpisaniem dokumentu marszałek Władysław Ortyl.

Wiceminister Zbigniew Rynasiewicz podkreślił, że Kontrakt Terytorialny ma służyć, tak jak inne działania, temu, aby na Podkarpaciu powstawały nowe miejsca pracy.

Dziękuję panu marszałkowi i całej grupie osób, które pracowały przy tym kontrakcie za determinację, jasność w wyrażaniu swoich oczekiwań. Myślę, że ten dokument, którego ogólna wartość opiewa na prawie 22 mld złotych, pokazuje, że potrafiliśmy dla właściwego spojrzenia na rozwój regionu dojść do konsensusu – powiedział Zbigniew Rynasiewicz.

Szacunkowa kwota kontaktu to 21,9 mld złotych.

Podpisanie Kontraktu Terytorialnego poprzedziła podjęta przez Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwała o zatwierdzeniu dokumentu. Członkowie zarządu byli w swej decyzji jednomyślni. W tej części obrad zarządu uczestniczyli dziennikarze podkarpackich mediów.

Kontrakt terytorialny koordynuje działania prorozwojowe podejmowane zarówno przez rząd, jak i samorząd na terenie Podkarpacia. Jest on umową zawartą pomiędzy Radą Ministrów, reprezentowaną przez ministra ds. rozwoju regionalnego, a Zarządem Województwa.

Dokument określa cele rozwojowe i przedsięwzięcia priorytetowe, które mają istotne znaczenie zarówno dla rozwoju kraju, jak i naszego regionu.

Kontrakt finansowany będzie głównie ze środków UE poprzez krajowe programy operacyjne na lata 2014 – 2020. Z uwagi na fakt, że krajowe i regionalne programy operacyjne nie zostały jeszcze przyjęte przez KE, zawarty Kontrakt ma na razie formę umowy ramowej. Oznacza to, że dokument podlegać będzie dalszym negocjacjom. Uzupełniany będzie o zapisy i uzgodnienia, uzależnione od wyników negocjacji z UE. W bardzo niewielkim zakresie planowane jest finansowanie, wybranych jedynie zadań, ze środków budżetu państwa.

Podpisany Kontrakt Terytorialny dla Województwa Podkarpackiego zawiera: szacunkową kwotę około 21,9 mld zł., wstępnie przeznaczoną dla naszego województwa do roku 2023. Są w nim także uzgodnione cele rozwojowe, których wypełnienie następować będzie poprzez realizację zapisanych w Kontrakcie przedsięwzięć, a także listę przedsięwzięć podstawowych i warunkowych.

Lista przedsięwzięć podstawowych zawiera na razie 25 pozycji, natomiast lista przedsięwzięć warunkowych, których realizacja uzależnione będzie między innymi od dostępności środków finansowych, zawiera 28 pozycji. Ze względu na ramową formę Kontraktu, w dokumencie nie podano kwot wymienionych przedsięwzięć.

Lista projektów nie jest jeszcze kompletna, gdyż żaden z dotychczas negocjowanych celów rozwojowych nie został formalnie zamknięty, część celów rozwojowych nie była jeszcze w ogóle przedmiotem negocjacji.

Do tej pory obszarem, który udało się uzgodnić w największym stopniu jest transport.

Projekty drogowe:

 - lista podstawowa – 10 inwestycji, szacunkowa łączna wartość 5 988,70 mln zł;

 - lista warunkowa – 8 inwestycji, szacunkowa łączna wartość 10 116,71 mln zł;

Projekty kolejowe:

- lista podstawowa – 7 inwestycji, szacunkowa łączna wartość 1 644,58 mln zł;

 - lista warunkowa – 6 inwestycji, szacunkowa łączna wartość 894,43 mln zł;

Najistotniejsze projekty transportowe, zapisane w Kontrakcie na liście podstawowej to:

- S-19 Lublin – Rzeszów, odcinek: Lublin – Stobierna i Świlcza – Rzeszów – odcinki na terenie województwa podkarpackiego

- S-19 Rzeszów Południe – Babica

- Budowa łączników do węzłów autostradowych w przebiegu dróg samorządowych

- Obwodnica Sanoka w ciągu DK Nr 28

- Budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska

- Elektryfikacja linii Rzeszów – Kolbuszowa – Ocice

- Aglomeracyjna Kolej Podmiejska wraz z budową linii kolejowej do Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka (budowa 5 km nowej linii).

Ze względu na znaczenie Podkarpacia jako rozwijającego się ośrodka innowacji, bardzo ważne jest wpisanie na listę podstawową także:

- przedsięwzięcia dotyczącego realizacji RANB (Regionalnej Agendy Naukowo – Badawczej) w województwie podkarpackim

Na liście przedsięwzięć warunkowych znalazły się między innymi:

      3 przedsięwzięcia z zakresu B+R:

  • Innowacyjne technologie materiałowe oraz systemy konstruowania, wytwarzania i eksploatacji w przemyśle lotniczym i kosmonautyce.
  • Zintegrowane badania w obszarze energetyki, technologii informacyjno-komunikacyjnych i mechatronicznych w ramach Regionalnego Centrum Badawczo-Rozwojowego Odnawialnych Źródeł Energii Politechniki Rzeszowskiej
  • Rozbudowa infrastruktury badawczo-rozwojowej grupy przedsiębiorstw przemysłu lotniczego regionu Podkarpacia w zakresie: lotniczych silników turbinowych i ich modułów, statków powietrznych (samolotów i śmigłowców) oraz turbinowych silników pomocniczych APU

Należy podkreślić, że uzgodnienia w tym zakresie będą dopiero prowadzone, gdyż obszar ten nie był jak dotąd przedmiotem negocjacji. Decydująca w tym zakresie będzie ocena Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego tych wymienionych powyżej oraz wielu innych projektów zgłoszonych do Kontraktu.

  • 2 przedsięwzięcia z edukacji:
  • Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne
  • Przejdź na zawodowstwo
  • 1 bardzo istotne przedsięwzięcie dla Bieszczadów oraz wschodniej części województwa z zakresu gospodarki wodno – ściekowej:
  • Kompleksowa regulacja gospodarki wodno--ściekowej miast i gmin na terenie województwa podkarpackiego (w szczególności projekty realizujące Program Strategiczny „Błękitny San”).
     

Zachęcamy do zapoznania się z zapisami kontraktu, który dołączamy poniżej.

 

Aleksandra Gorzelak – Nieduży, Monika Konopka
Fot. Daniel Kozik
Video: Sebastian Kieszkowski

Biuro prasowe UMWP