W dniu 23 marca 2017 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego odbyło się II posiedzenie Rady Programowej Programu Strategicznego „Błękitny San”.

Podczas spotkania zaprezentowano Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Strategicznego „Błękitny San” w 2016 r. i poddano je opiniowaniu członków Rady. W wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie przyjęto ww. dokument. W dniu 31 maja 2017 r. uchwałą nr 310/6534/17 Zarząd Województwa Podkarpackiego zatwierdził Sprawozdanie i przekazał je do Sejmiku Województwa Podkarpackiego.