W dniu 15 listopada 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego miało miejsce III. posiedzenie Rady Programowej Programu Strategicznego „Błękitny San”.

 Podczas spotkania zaprezentowano Informacje na temat postępów w realizacji wskaźników Programu Strategicznego „Błękitny San” w okresie styczeń-czerwiec 2017 r. oraz Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Strategicznego „Błękitny San” w 2017 r. Oba dokumenty poddano zaopiniowaniu przez członków Rady. W wyniku przeprowadzonego głosowania zostały one jednogłośnie przyjęte. Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Strategicznego „Błękitny San” w 2017 r. zostało przekazane na Posiedzenie Zarządu Województwa Podkarpackiego w celu zatwierdzenia. W dniu 27 grudnia 2018 r. uchwałą nr 11/272/18 Zarząd Województwa Podkarpackiego zatwierdził Sprawozdanie i przekazał je do Sejmiku Województwa Podkarpackiego.