W dniu 30 maja 2014 r. w auli audytoryjnej Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, odbyło się spotkanie konsultacyjne w ramach trwających od 16 maja do 20 czerwca 2014 r. konsultacji społecznych projektu Programu Strategicznego „Błękitny San” wraz z Prognozą oddziaływania projektu Programu na środowisko. W imieniu Zarządu Województwa Podkarpackiego w spotkaniu uczestniczył Pan Lucjan Kuźniar  – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego.


W dniu 22 maja 2014 r. w auli Regionalnego Centrum Kształcenia Zawodowego w Nisku, odbyło się spotkanie konsultacyjne w ramach trwających od 16 maja do 20 czerwca 2014 r. konsultacji społecznych projektu Programu Strategicznego „Błękitny San” wraz z Prognozą oddziaływania projektu Programu na środowisko.

W dniu 29 kwietnia 2014 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 343/8170/14 przyjął projekt Programu Strategicznego „Błękitny San” (PSBS) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

W dniu 27 stycznia 2014 r., na posiedzeniu Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Pan Jerzy Rodzeń – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego przedstawił informację o Programie Strategicznym „Błękitny San”.

Program Strategiczny Błękitny San (PSBS), podobnie jak drugi przygotowany przez władze regionalne i lokalne Program Strategiczny Rozwoju Bieszczad (PSRB) służy realizacji założeń Strategii rozwoju województwa - Podkarpackie 2020, uszczegóławiając jej zapisy w zakresie zapewniającym jak najlepsze wykorzystanie zasobów endogenicznych gmin położonych wzdłuż biegu rzeki San.