W dniu 14 listopada 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego miało miejsce III posiedzenie Rady Programowej Programu Strategicznego Rozwoju Bieszczad.

 Podczas spotkania zaprezentowano Informacje na temat postępów w realizacji wskaźników Programu Strategicznego Rozwoju Bieszczad w okresie styczeń-czerwiec 2017 r. oraz Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Strategicznego Rozwoju Bieszczad w 2017 r. Oba dokumenty poddano zaopiniowaniu przez członków Rady. W wyniku przeprowadzonego głosowania zostały one jednogłośnie przyjęte. Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Strategicznego Rozwoju Bieszczad w 2017 r. zostało przekazane na Posiedzenie Zarządu Województwa Podkarpackiego w celu zatwierdzenia. W dniu 27 grudnia 2018 r. uchwałą nr 11/273/18 Zarząd Województwa Podkarpackiego zatwierdził Sprawozdanie i przekazał je Sejmikowi Województwa Podkarpackiego.