W dniu 6 czerwca 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego miało miejsce IV posiedzenie Rady Programowej Programu Strategicznego Rozwoju Bieszczad.

 Podczas spotkania zaprezentowano Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Strategicznego Rozwoju Bieszczad w 2018 r. i poddano je opiniowaniu członków Rady. W wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie przyjęto ww. dokument. W dniu 13 czerwca 2019 r. uchwałą nr 53/1274/19 Zarząd Województwa Podkarpackiego zatwierdził Sprawozdanie. W trakcie spotkania miało miejsce wystąpienie Pani Edyty Salnikow - przedstawicielki organizacji pozarządowych, która przedstawiła prezentacje dot. NGO w Bieszczadach, oraz wystąpienie Pana dr Krzysztofa Piróga – eksperta zewnętrznego. Przedstawił on prezentację dot. przeprowadzonego badania „Analiza i ocena systemów monitoringu w Programie Strategicznym „Błękitny San” i Programie Strategicznego Rozwoju Bieszczad oraz opracowanie wskaźników monitoringowych”.