logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

P90410 131507W dniu 10 kwietnia 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego odbyło się 2-gie spotkanie Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy zaangażowanych w realizację projektu OUR WAY. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele samorządów, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, stowarzyszeń, fundacji i związków zaangażowanych w rozwój eko-turystyki w województwie.

MiniaturkaW dniach 4-5 kwietnia 2019 r. przedstawiciel województwa podkarpackiego - Partnera projektu OUR WAY oraz reprezentant Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy Województwa Podkarpackiego wzięli udział w VI. Międzynarodowej Konferencji Greenways w Vitoria-Gasteiz (Hiszpania).

 

 

 

A88A8987 min21 marca 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego odbyła się konferencja prasowa poświęcona projektowi OUR WAY „Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki”, w którym województwo podkarpackie jest partnerem.

MiniatW dniach 5-6 marca 2019 r. w Westport (Irlandia) odbyły się 1. Międzyregionalne Warsztaty Tematyczne, w których uczestniczyli Partnerzy projektu OUR WAY oraz przedstawiciele Regionalnych Grup Interesariuszy. Tematem przewodnim warsztatów była koordynacja pomiędzy kluczowymi partnerami w tworzeniu i zarządzaniu zielonych szlaków Greenways. Partnerzy i interesariusze przedstawiali zidentyfikowane w swoich regionach dobre praktyki (BP) z tego zakresu, które mogą stanowić podstawę do implementacji w innych regionach.

W związku z ze zmianą Lidera Projektu, w dniu 11 grudnia 2018 r. do Partnera Projektu – Województwa Podkarpackiego, przesłana została umowa partnerstwa podpisana elektronicznie przez nowego Lidera – Region Murcja (Hiszpania), reprezentowanego przez Pana Pedro Rivera Barrachina – Regionalnego Ministra Prezydencji Murcji. W dniu 31 grudnia 2018 r. przedmiotowa umowa została podpisana przez dwóch członków Zarządu w imieniu Województwa Podkarpackiego.