Poniżej został umieszczony link do mapy tematycznej Regionalnej Sieci Szerokopasmowej województwa podkarpackiego zawierającej przebieg sieci wraz z lokalizacją węzłów dystrybucyjnych i szkieletowych.

https://sirs.itl.waw.pl/maps/closing_report/voivodeship/66/

 

Dodatkowo można również pobrać plik w formacie „*.kmz” z przebiegiem sieci.

W celu odczytu przebiegu sieci należy uprzednio zainstalować np. z poniższego linku aplikację „Google Earth”
https://www.google.com/earth/download/ge/agree.html