Przedmiotem konsultacji są projekty uchwał w sprawie:

 

1)Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,

2)Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,

3)Kuryłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,

4)Zmysłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,

5)BrzóźniańObszaru Chronionego Krajobrazu,

6)Przemysko -Obszaru Chronionego Krajobrazu,

7)Hyżnieńsko - GwoźObszaru Chronionego Krajobrazu,

8)Mielecko – Kolbuszowsko - Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,

9)Sokołowsko -Obszaru Chronionego Krajobrazu,

10)Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,

11)Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego,

12)Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej,

13)Parku Krajobrazowego Gór Słonnych,  

14)Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego,

 

zwane dalej „Projektami”.

 

Dołączone pliki wektorowe w formacie ESRI Shapefile w układzie WGS84 oraz PUWG_92 stanowią graficzne przedstawienie współrzędnych punktów załamania granic.

 

Projekty uchwał konsultowane w terminie 02.07.2012r do dnia 16.07.2012r. nie zostały uzgodnione przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

 

Harmonogram konsultacji

 

Konsultacje odbędą się w terminie od dnia 04.02.2013r. do dnia 18.02.2013r. włącznie. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w terminie 30 dni od terminu zakończenia konsultacji na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego www.umwp.podkarpackie.pl, w zakładce Środowisko, w zakładce NGO oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Adresaci konsultacji

 

1. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz.873 ze zm.), prowadzące działalność statutową na terenie Województwa Podkarpackiego, w dziedzinie ochrony przyrody.

2. Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa, adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji, dane osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach oraz statut organizacji lub adres strony internetowej, na której udostępniono statut organizacji.

 


Formy konsultacji

 

Uwagi i wnioski należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia:

1)w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa PodkarpackiegoRzeszowie, al. Ł. Cieplińskiego 4, w Sekretariacie Departamentu Ochrony Środowiska IV piętro, pok. Nr 419,

2)za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Miejsce konsultacji

 

1)siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie,Ł. Cieplińskiego 4, Sekretariat Departamentu Ochrony Środowiska, IV piętro, pokój nr 419,

2)poczta elektroniczna, adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji.

 

Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Informacji dotyczących prowadzonych konsultacji udziela Magdalena Radecka, Tel. (017) 747 69 27, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Protokół z konsultacji

Do pobrania protokół (PDF)

 

CZŁONEK ZARZĄDU

                                                                                                                       /-/

Lucjan Kuźniar

 

Do pobrania:

1. Projekty aktów prawnych wraz z załącznikami:

I. Brzóźniański Obszar Chronionego Krajobrazu,

II. Hyżnieńsko-Gwoźnicki Obszar Chronionego Krajobrazu,

III. Kuryłowski Obszar Chronionego Krajobrazu,

IV. Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowski Obszar Chronionego Krajobrazu,

V. Przemysko-Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu,

VI. Roztoczański Obszar Chronionego Krajobrazu,

VII. Sieniawski Obszar Chronionego Krajobrazu,

VIII. Sokołowsko-Wilczowolski Obszar Chronionego Krajobrazu,

IX. Strzyżowsko-Sędziszowski Obszar Chronionego Krajobrazu,

X. Zmysłowski Obszar Chronionego Krajobrazu,

XI. Park Krajobrazowy Gór Słonnych,

XII. Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego,

XIII. Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej,

XIV. Południoworoztoczański Park Krajobrazowy.

 

2. Formularz zgłaszania uwag i wniosków.