Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1668), uchwały nr 100/2390/19 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zasad współpracy w ramach systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na portalu www.greenvelo.pl z późniejszymi zmianami, uchwały nr 302/5979/21 z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie zawieszenia naboru w ramach systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na portalu www.greenvelo.pl oraz w związku z wygaśnięciem umowy o partnerstwie dotyczącej udzielenia sublicencji i funkcjonowania portalu www.greenvelo.pl  informujemy o tymczasowym zawieszeniu naboru w ramach systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na portalu www.greenvelo.pl.

W związku z tym, iż ostateczna forma nowych zapisów Regulaminu współpracy nie została jeszcze zatwierdzona przez Strony oraz wygasł termin obowiązywania umowy powierzenia Województwu Świętokrzyskiemu przetwarzania danych osobowych dotyczących Miejsc Przyjaznych Rowerzystom, Województwo Podkarpackie jako Administrator tych danych zobowiązany jest do zawieszenia naboru w ramach systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na portalu www.greenvelo.pl do czasu rozwiązania powyższej sytuacji.

Nabór w ramach systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo na portalu www.greenvelo.pl jest zawieszony tymczasowo i zostanie niezwłocznie uruchomiony w momencie sfinalizowania niezbędnej dokumentacji.

MPR

Marszałek Województwa Podkarpackiego zaprasza obiekty noclegowe,  atrakcje turystyczne,  obiekty gastronomiczne, informacje turystyczne, pozostałe obiekty usługowe zlokalizowane w województwie podkarpackim,