180205 muralW trzech miejscowościach powstały murale czterech karpackich zwierząt.

W Komańczy na przyczółkach mostu kolejowego można oglądać puchacza oraz wilka, w Krempnej na budynku dyrekcji Magurskiego Parku Narodowego widnieje orlik krzykliwy, natomiast ścianę domu ludowego w Trzcianie zdobi potężny ryś. Autorem prac jest Arkadiusz Andrejkow, pochodzący z Sanoka znany artysta Street Artu. Integralnym elementem murali są polsko-słowackie napisy: „Karpaty Zachodnie”, „Karpaty Wschodnie”, które sygnalizują obecność w tym rejonie pogranicza granicy między Karpatami Wschodnimi a Karpatami Zachodnimi. W kompozycjach murali w Komańczy pojawiły się dodatkowo nazwy miejscowości, które zlokalizowane są w pobliżu tej granicy oraz emblematy karpackich rozet.