180205 mapaWydana została mapa turystyczna pt. Granica między Karpatami Zachodnimi a Karpatami Wschodnimi na obszarze Polski i Słowacji.

Zgodnie z założeniami projektu głównym tematem mapy jest przebieg tytułowej granicy. Na mapie zaznaczone zostały także inne atrakcje i obiekty turystyczne znajdujące się w obszarze granicy między KZ a KW. Stopień uszczegółowienia mapy dostosowany został do jej skali, która wynosi 1:100 000. Na odwrocie mapy zamieszczony został opis przebiegu granicy, informacje na temat delimitacji Karpat oraz liczne fotografie. Mapa jest dwujęzyczna (polsko-słowacka). Jest to pierwsza w historii mapa, której tematem jest przebieg granicy między Karpatami Zachodnimi a Karpatami Wschodnimi.