logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

podkarpackie-logo

Newsletter Przedstawicielstwa
w Brukseli

WYDANIE AKTUALNE PPS

pps 17 03

ARCHIWALNE PRZEGLĄDY

przeglad-sterta-160

130329 krasiczynSławomir Miklicz Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego wziął udział w trzeciej edycji konferencji: „Granica polsko-ukraińska. Szansa czy bariera rozwoju społeczno-gospodarczego?". Spotkanie odbyło się w dniu 28 marca br. w Zespole Zamkowo-Parkowym w Krasiczynie.

Konferencję rozpoczęli prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej ze strony polskiej Jacek Piechota i ze strony ukraińskiej wiceprezes Oleg Dubish. Obaj podkreślali, jak ważna jest współpraca między obydwoma krajami, zwłaszcza dla mieszkańców terenów przygranicznych.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele władz centralnych, lokalnych i samorządowych, w tym m.in. Zastępca Przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy Ruslan Koshulynskyj, Ambasador Ukrainy w Polsce Markijan Malskyj, Przewodniczący Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej Wiktor Szemczuk, Konsul Generalny RP we Lwowie Jarosław Drozd a także reprezentanci służb granicznych i celnych oraz przedsiębiorcy, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorców pasa przygranicznego. Uczestnicy dyskutowali nad poprawą warunków rozwoju przedsiębiorczości w obszarze transgranicznym i rozwojem relacji pomiędzy działającymi tam podmiotami gospodarczymi.

Sławomir Miklicz zabierając głos w dyskusji, przytoczył najnowsze dane dotyczące wymiany handlowej pomiędzy województwem podkarpackim a Ukrainą. Marszałek zwrócił też uwagę na szanse zacieśnienia relacji handlowych, które stwarza III Paneuropejski Korytarz Transportowy, łączący wschodnią część Niemiec, przez południową Polskę, z Ukrainą. Podkreślił również, jak ważne jest realizowanie wspólnych projektów z wykorzystaniem funduszy unijnych.

Katarzyna Sołek
Kancelaria Zarządu