Województwo podkarpackie podpisało porozumienie o współpracy gospodarczej z indyjskim stanem Gujarat. Stało się to podczas szczytu gospodarczego Vibrant Gujarat Global Summit 2017. Podkarpackiej delegacji w Indiach przewodniczył marszałek Władysław Ortyl, w jej skład weszli także przedstawiciele podkarpackich firm. Udział w szczycie był także okazją do zaprezentowania możliwości i potencjału Podkarpacia.

Na konferencji prasowej podsumowującej wyjazd, która odbyła się w urzędzie marszałkowskim, marszałek Władysław Ortyl dzielił się wrażeniami z wizyty w Indiach.

Szczyt gospodarczy Vibrant Gujarat Global Summit odbywa się co dwa lata i jest to jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczych na świecie. Mieliśmy okazję spotkać się z premierem Indii Narendrą Modim, oraz z głównym ministrem stanu Gujarat, Vilaj Rupanim. Odbyliśmy wiele spotkań biznesowych, podczas których prezentowaliśmy możliwości gospodarcze naszego regionu. Rozmowy, jakie prowadziliśmy w Indiach były bardzo interesujące. Przede wszystkim kierowały się w stronę propozycji, z którymi przyjechaliśmy, czyli rozmów, które toczy PZL Mielec, jeżeli chodzi o dostarczanie samolotów do Indii oraz spraw związanych z inwestycją firmy Inglot w tym kraju. Rozmawialiśmy też o współpracy w zakresie przemysłu motoryzacyjnego, lotniczego, współpracy wyższych uczelni, czy przetwórstwie rolno-spożywczym, którym Indie są zainteresowane – mówił marszałek.

Jednocześnie podkreślił, że w trakcie tych spotkań odżywały elementy historyczne łączące Polskę z Indiami:

To kwestia chociażby twórczości Stefana Norblina, związanego z regionem, z Centralnym Okręgiem Przemysłowym, który przebywał w Indiach, to też kwestia związana z pomocą, jaką udzielono polskim dzieciom, w trakcie II wojny światowej oraz pomocy udzielonej po trzęsieniu ziemi, jakie nawiedziło ten stan – mówiono, że pomoc Polaków była pierwsza – powiedział marszałek.

Na konferencji głos zabrał również prof. nadzw. dr hab. Piotr Kłodkowski – były Ambasador Polski w Indiach, wykładowca na Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, który również wszedł w skład podkarpackiej delegacji na szczyt w Indiach. Profesor mówił o tym, dlaczego warto współpracować z Indiami i jakie korzyści może ta współpraca przynieść.

Stan Gujarat to jeden z najdynamiczniej rozwijających się stanów w Indiach, zaś Indie należą do pierwszej trójki potężnych państw na świecie, gdzie dynamika rozwoju gospodarczego jest największa. Indie są w tej chwili partnerem dla wszystkich światowych graczy, a premier Narendra Modi zaliczany jest do trzech-czterech liderów na świecie. Każdy kraj, który chce cokolwiek znaczyć na platformie światowej musi mieć kontakt z Indiami, a Gujarat jest dla nas partnerem bardzo dobrym. Z jednej strony, to stan bardzo zaawansowany technologicznie, stan o dużym wskaźniku rozwoju, z drugiej to stan, gdzie rola tradycji i dobrze pojętego konserwatyzmu odgrywa niezwykłą rolę. Dość często porównuje się Gujrat – oczywiście przy zachowaniu proporcji - z Bawarią – podkreślał profesor.

Marta Żurek, kierownik Podkarpackiej Komisji Filmowej, opowiadała o rozmowach, jakie toczyły się w Indiach w sprawie współpracy filmowej między Podkarpaciem a stanem Gujarat.

W Indiach miały miejsce liczne spotkania z przedstawicielami branży audiowizualnej, producentami finansowymi, reżyserami oraz z przedstawicielami instytucji będącej odpowiednikiem Podkarpackiej Komisji Filmowej. Podczas spotkań nakreśliliśmy płaszczyzny możliwej współpracy, są to: promocja lokacji, kinematografii polskiej w Indiach i indyjskiej w Polsce oraz wspieranie produkcji filmowych. Polska z Indiami ma już na koncie owocną współpracę. Na przestrzeni ostatnich lat powstawały produkcje indyjskie w Polsce wykorzystując atrakcyjne miejsca, np. Tatry. My mamy nadzieję, że taka współpraca będzie mieć miejsce. Jeżeli chodzi o nasze walory, to Hindusi są głównie zainteresowani Bieszczadami, a zatem górami, zielenią, jeziorami jak również architekturą rezydencjonalną – mówiła Marta Żurek.

Delegacja z Podkarpacia weszła w skład rządowej, której przewodniczył prof. Piotr Gliński, Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Swoich przedstawicieli do Indii wysłało także województwo mazowieckie. W skład podkarpackiej delegacji weszły m.in. firmy: REMOG Polska Sp. z .o.o i YASA MOTORS POLAN, których udział był finansowany ze środków unijnych w ramach projektu RPO WP 2014-2020 "Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackie".

Daniel Kozik
Fot. M. Mielniczuk
Video: S.Kieszkowski
Biuro Prasowe UMWP